Oud papier actie

Alle ophaaldata zijn op Afvalwijzer.nl na te lezen.

Om de contributie laag te houden, zijn we afhankelijk van de Oud Papier Actie (ongeveer 40% van onze inkomsten-bron).
Daarom doen wij een beroep op alle ouders om min. één keer per jaar mee te helpen. Voor vragen en opgave kunt u terecht bij de Oud Papier coördinator via: oudpapier@jongnederlandswalmen.nl

Elke eerste dinsdag van de maand zamelen we oud papier in.
Zie hieronder het schema.
De volgende afspraken gelden:

  • Zodra je ingedeeld bent, houd je deze avond vrij. Geef het door aan de coördinator als je niet kunt.
  • Aanwezig zijn om 18.25u, vertrektijd is 18.30. Als je op de betreffende dinsdag 18.30 niet haalt, neem je contact op met de coördinator. Misschien kun je later ergens anders op een vrachtauto springen.
  • Voor alle andere vragen, vraag de coördinator.