Stem tijdens de Rabobank Clubkas Campagne!

Rabobank Roermond-Echt draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Roermond-Echt stelt € 125.000,- beschikbaar! Ook JONG NEDERLAND SWALMEN doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Stemmen
Van 4 t/m 15 oktober 2016 mogen leden van Rabobank Roermond-Echt vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 125.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij JONG NEDERLAND SWALMEN ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden
Het is voor JONG NEDERLAND SWALMEN belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor de renovatie van onze blokhut.

Het zou fantastisch zijn als u en uw familie en vrienden (als zij lid zijn van Rabobank Roermond-Echt) stemmen geven aan JONG NEDERLAND SWALMEN tijdens de Clubkas Campagne. Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op rabo.nl/roermond-echt/rcc.

Bedankt voor uw steun!