Prachtige opbrengst Rabo Clubkas campagne

Afgelopen week was de bekendmaking van de stemmen en opbrengsten van de afgelopen Rabo Clubkas campagne. Vol spanning wachtten vele verenigingen en stichtingen op de uitslag. Naar mate de bekendmaking vorderde, steeg de spanning. Uiteindelijk is er weer massaal gestemd op JNS met een bedrag van 950 euro tot gevolg!!! Hartstikke bedankt voor alle stemmen. Dit voelt ook als een duidelijke steun in de rug van de Zjwamer gemeenschap.

De opbrengst zal besteed worden aan de versterking van ons kader d.m.v. EHBO en 2 pedagogische cursussen toegespitst op de Jong NL methode. Daarnaast blijft de vervanging van het blokhutdak doel van uw stem, zodat we ons 75-jarig bestaan in 2020 onder een nieuw dak kunnen vieren!

We wensen natuurlijk de andere winnaars ook heel veel plezier met hun mooie bedragen!